Votre navigateur est obsolète !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant

×

Categorieën

PRIVACYCHARTER VAN BBK EXPANSION

 

(Versie van 26 september 2017)

 

Omdat we je duidelijk willen informeren over hoe we binnen BBK Expansion zorg dragen voor je gegevens, hebben we dit charter opgesteld. In dit charter lees je gedetailleerd hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.

 

Toepassing

 

De bepalingen van dit charter zijn voornamelijk van toepassing op de communicatie (e-mail, telefoon, brief en gsm) van BBK Expansion.

 

1. Beheer van databanken met gegevens

 

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de N.V. BBK Expansion – 1, rue du Fond du Maréchal te 5020 Namen. De gegevens van de klanten zijn alleen toegankelijk voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de klantenlijst.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we onze adressenlijsten aan externe adressenbeheerders. De groep beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

 

We doen wel geregeld een beroep op twee externe dienstverleners. Dit houdt onder meer in dat de communicatie die wij jou toesturen door één van die derde partijen wordt verstuurd.

 

2. Welke gegevens verwerken we?

 

1. Klantengegevens (B2C)

 

a) Persoonsgegevens

 

Onder persoonsgegevens verstaan we:

 

      contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer;

      andere gegevens van persoonlijke aard: gegevens met betrekking tot je beroep, je interesses, enz.

 

We zamelen die gegevens onder meer in via:

 

      een formulier in de winkel;

      een actie waarvoor we een adres vragen (bijv. voor een extra korting, enz.);

      onze website, aangezien klanten er ook hun persoonsgegevens kunnen doorgeven, bijv. wanneer ze iets online aankopen.

 

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in onze klantenlijst. We stellen je daar persoonlijk van op de hoogte en je kan dus steeds je gegevens inkijken, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

 

b) Aankoop- en navigatiegegevens

 

Aan de hand van gepersonaliseerde middelen kunnen we de gegevens die op je kasticket afgedrukt staan tijdelijk opslaan.

 

We kunnen je navigatiegegevens inzamelen wanneer je van ons een e-mail ontvangt. Zo kunnen we je efficiënter informeren over voordelen die jou op basis van je profiel kunnen interesseren.

 

Dankzij die gegevens en op basis van je profiel kunnen we je naast algemene informatie ook gerichtere voordelen toesturen. Door de klanten gericht aan te spreken, vermijden we overcommunicatie, drukken we de kosten en gebruiken we minder papier. Bovendien bieden we de geïnteresseerde klanten op basis van hun aankoop- en navigatiegegevens extra voordelen aan die volgens ons voor hen relevant zijn.

 

2. Internet

 

Tijdens je bezoek aan onze website bewaren wij verschillende gegevens in zogenaamde “cookies”. Dit zijn bestandjes met informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst wanneer je op onze website rondsurft. Onze website gebruikt twee soorten cookies:

 

cookies die een “dialoog” tot stand brengen tussen jou en onze website. Die zijn nodig voor de goede werking van de website en verdwijnen wanneer je onze website verlaat;

cookies die je gebruiksgemak tijdens het surfen verhogen: taalkeuze, persoonlijke code... Zo moet je niet telkens weer aangeven in welke taal je wil surfen.

Dankzij die cookies kunnen wij ook bepaalde informatie over de gebruiker opslaan. Het gaat dan onder meer om de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van elk bezoek.

 

3. Waarom we je gegevens inzamelen

 

Eens je gegevens in onze klantenlijst staan, ontvang je geregeld onze informatie bij je thuis. Als je dat wil, sturen we je onze informatie ook per e-mail. We verbinden ons ertoe je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de correcte verwerking van je bestellingen en om je desgewenst informatie van het bedrijf BBK Expansion te bezorgen.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om folders, e-mails met speciale aanbiedingen, specifieke informatie van jouw winkel, enz.

 

4. Je beslist zelf over het gebruik van je gegevens

 

Om je onze communicatie te kunnen toesturen, hebben we je adres en/of je e-mailadres nodig. Wat de andere gegevens betreft, kies je zelf of je ons die meedeelt of niet.

 

Zodra je persoonsgegevens in onze klantenlijst opgenomen zijn, word je daar met een persoonlijk bericht over verwittigd. Je kan je gegevens inkijken, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

 

Je wordt ook verwittigd wanneer je aankoop- of navigatiegegevens opgeslagen worden. Je kan zelf beslissen of je al dan niet wil dat je aankoop- of navigatiegegevens opgeslagen worden en dat we je op die basis extra aanbiedingen kunnen toesturen.

 

Vervolgens kan je ook te allen tijde de in onze klantenlijst opgenomen persoonsgegevens opvragen, aanpassen of wijzigen. Je hoeft dat enkel schriftelijk te vragen. We verbinden ons ertoe om onmiddellijk aan je vraag gevolg te geven.

 

5. Je uitschrijven

 

Je kan je op verschillende niveaus laten uitschrijven:

 

Communicatie op basis van je aankoop- en navigatiegegevens: je hoeft dat enkel schriftelijk te vragen. We garanderen je dat je geen enkele gerichte communicatie op basis van je aankoop- en navigatiegegevens meer zal ontvangen.

 

Communicatie per e-mail: telkens wanneer je van ons een e-mail ontvangt, kan je je uitschrijven. Je kan je uitschrijven om geen promotionele e-mails meer te ontvangen. Je ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van je uitschrijving.

 

Neem bij vragen contact op met:

 

BBK Expansion

Rue du Fond du Maréchal 1

5020 Namen

België

E-mail: info@babykid.be


Product is succesvol toegevoegd aan de productvergelijking!